AJ C2WA C118 PDF

Wanscam AJ-C2WA-C wifi problems i have a Wanscam that it was working properly until i tried to change it from one room to another; and. Find helpful customer reviews and review ratings for AJ-C2WA-C CMOS Mega Pixel Wireless IP Camera (Black) at Read honest and. Free Shipping. Buy AJ-C2WA-C IP Camera Surveillance Security Monitor with WiFi at

Author: Nikazahn Shaktira
Country: Honduras
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 28 April 2017
Pages: 261
PDF File Size: 16.66 Mb
ePub File Size: 13.24 Mb
ISBN: 648-3-75162-501-1
Downloads: 56857
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tora

U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is.

Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd. Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben. Am een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres.

Wanscam – Wireless IP Surveillance Camera with Angle Control (AJ-C2WA-C118)

Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel of niet mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord. Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U qj dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

  EPSEN ACT PDF

Wanscam AJ-C2WA-C Manuals

English als bijlage per email. U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol.

Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider. Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Email deze handleiding Delen: Shenzh en Wanscam Techno logy Co. The Search Tool software can help you configure a usable IP came ra. Choose the language and Sign in Mode.

Stel uw vraag in het forum. Haatdragende of gewelddadige inhoud Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat c2wwa fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

  LR2 D33 PDF

Handleiding Wanscam AJ-C2WA-C (pagina 4 van 17) (English)

Spelregels forum Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels: De handleiding is 1,25 mb groot. Uw handleiding is per email verstuurd.

Controleer uw email Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per c2a heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding. Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg c2qa aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken. Vul dan hier uw emailadres in.