Начало Новини НОВО ПРИЛОЖЕНИЕ ЩЕ ПОМОГНЕ НА ЧУЖДИТЕ ГРАЖДАНИ В ЕС ДА ВЛЯЗАТ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР
НОВО ПРИЛОЖЕНИЕ ЩЕ ПОМОГНЕ НА ЧУЖДИТЕ ГРАЖДАНИ В ЕС ДА ВЛЯЗАТ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР
Сряда, 21 Юни 2017 06:23

По повод на Световния ден на бежанците Европейската комисия стартира „Инструмент за профил на уменията на граждани на трети държави“.

Инструментът представлява офлайн и онлайн уеб редактор, който ще даде възможност на гражданите на трети държави да представят своите умения, квалификации и опит по начин, добре разбираем от работодателите, доставчиците на услуги за образование и обучение и организациите, работещи с мигранти, в целия Европейски съюз.

Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен заяви: „В света на труда днес трябва всички да могат напълно да използват своите умения на пазарите на труда. Способностите на чуждите граждани в ЕС не трябва да бъдат пропилявани. Нашият „инструмент за профил на уменията“ ще ги улесни при търсенето им на работа. Той ще позволи също на националните администрации да придобиват ясна представа за уменията и квалификациите им, което ще помогне на тези администрации да се справят с предизвикателствата и да се възползват от възможностите, свързани с интеграцията на бежанците, лицата, търсещи убежище, и другите мигранти на пазара на труда. Това ще е от полза за всички.“

Димитрис Аврамопулос, комисар по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството, заяви: „Идващите у нас мигранти притежават опит, способности и умения, които могат да донесат реална полза за нашите икономики и общества. Ето защо инвестирането в интеграцията на пазара на труда е от първостепенно значение. Успешната интеграция е от решаващо значение, ако искаме да превърнем миграцията във възможност за всички. Нашият „профил на уменията“ ще съкрати времето, за което новопристигналите граждани на държави извън ЕС си намират работа, като подчертае индивидуалните им умения.“

Инструментът за профил на уменията ще бъде първото средство за приемните центрове, службите за интеграцията, публичните служби по заетостта и другите организации, предлагащи услуги за граждани на трети страни. Инструментът ще гарантира признаването на уменията и образованието им и освен това ще ги насочва към обучение, образование или заетост. Освен че дава общ преглед на профила на уменията на чуждите граждани — точно както автобиографията — инструментът помага на организациите, работещи в областта на миграцията, да набележат специфичните нужди на отделните хора да се интегрират на пазара на труда. Това ще опрости процеса на намиране на подходящи свободни работни места за търсещите работа.

Повече информация ТУК

 

Анкета

От какъв тип информация за Европейския съюз имате нужда?
 

Намерете ни във

Фотогалерия

2014

Медийни партньори